Rozepisovat se o tom, jak těžká doba to byla, v podstatě snad již doznívající celkové situaci, nemá smysl. Všichni jsme pocítili jistá omezení, někdo větší, jiný menší, ale všichni. Jednou z nejčastějších otázek, které jsme slýchávali byla:

„Mohu se přestěhovat v této době Přestěhujete nás?“

Není se co divit, tato otázka byla namístě, když vláda s účinností od 16. března 2020 zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky. V nařízení vlády však byly povoleny určité výjimky jako byly cesty do místa bydliště, cesty nutné k obstarávání základních životních potřeb. No a bezpochyby k základním životním potřebám zajištění bydlení patří. Neodkladnost stěhování se dá podložit například končící nájemní smlouvou nebo výpovědí z nájmu.

A tak se stěhovalo dál. Pro naše kluky-stěhováky, i když zvyklé na ledacos, „rouškovaná“ dala zabrat o to víc, když například, vynášeli skříň po babičce do 4 patra bez výtahu. Doufejme, že tyto časy jsou pomalu za námi a vrátíme se všichni k normálnímu fungování, jak jsme celý život zvyklí.

Stěhování v době Coronaviru