Stěhovací firma potřebuje několik klíčových věcí k tomu, aby mohla úspěšně provádět stěhování:

 1. Plánování a Organizace:
  • Seznam věcí k přesunu: Je důležité mít přesný seznam věcí, které budou stěhovány. To pomůže firmě připravit správné vozidlo a personál.
  • Termín stěhování: Objednejte stěhování s dostatečným předstihem, aby firma mohla plánovat a zajistit potřebné zdroje.
 2. Dostatečný Personál:
  • Stěhování vyžaduje dostatečný počet pracovníků, kteří budou nakládat s nábytkem, krabicemi a dalšími věcmi. Počet pracovníků závisí na velikosti stěhovaného majetku.
 3. Stěhovací Vozidlo:
  • Firma potřebuje vhodné stěhovací vozidlo, které je dostatečně velké pro přepravu věcí. Velikost vozidla závisí na objemu stěhovaného nábytku.
 4. Balící Materiál:
  • Kartonové krabice, bublinková fólie, lepicí páska a další balící materiál jsou nezbytné pro bezpečné balení a ochranu věcí během přepravy.
 5. Zkušenosti a Odbornost:
  • Stěhovací firma by měla mít zkušenosti s různými typy stěhování (byty, domy, kanceláře) a znát nejlepší postupy.
 6. Komunikace s Klientem:
  • Důležitá je komunikace s klientem ohledně termínu, specifických požadavků a dalších detailů.
 7. Licence a Pojištění:
  • Firma by měla mít platnou licenci pro provádění stěhování a pojištění, které pokryje případné škody během přepravy.
 8. Bezpečnost a Ochrana:
  • Firma by měla dbát na bezpečnost při manipulaci s těžkými předměty a chránit majetek klienta.

Při spolupráci se stěhovací firmou je dobré mít všechny tyto faktory na paměti, aby stěhování proběhlo hladce a bez problémů.

Co potřebuje stěhovací firma k práci?