Nedílnou součástí stěhování je také projít si úřednickým šimlem, a to změnou trvalého bydliště. Poradíme vám, co je potřeba udělat.

  1. V místě budoucího trvalého bydliště vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu za poplatek 50Kč. Vystaví vám prozatímní doklad, kde bude vystavena již nová adresa, kterou musíte doložit výpisem z katastru nebo nájemní smlouvou. Původní občanský průkaz odeberou a bude znehodnocen. Následně vám do 30 dnů bezplatně vydají nový občanský průkaz.
  2. Pokud jste řidič motorového vozidla musíte dojít na dopravní odbor a zažádat změnu v registru vozidel také za poplatek 50Kč. I v případě změny kraje není potřeba vystavovat nové registrační značky ani řidičský průkaz.
  3. Změnu trvalého bydliště musíte neprodleně oznámit vaší zdravotní pojišťovně, Také byste měli obeznámit instituce jakými jsou banky, školy, praktičtí lékaři, dodavatelé energií a poskytovatelé televize a internetového připojení.

Jak na změnu trvalého bydliště v roce 2022