Stěhování Zeus zajišťuje také ekologickou likvidaci pozůstalostí. Spoustu zkušenosti s vyklízením a likvidací různých typů nemovitostí např.: sklepy, půdy, domy, byty, provozovny nebo sklady. S následným odvozem veškerého nepořádku na určené místo.

Všechny věci odvážíme do sběrných dvorů, kde jednotlivé věci vytřídíme do připravených kontejnerů, nebezpečný odpad jako jsou oleje nebo elektro likvidujeme ve speciálních kontejnerech k tomu určených. Jsme šetrní k přírodě, věci, které mohou ještě posloužit, darujeme různým organizacím, které zužitkují věci na pomoc potřebným.

S námi stěhujete nejen rychle, spolehlivě a bezpečně, ale zároveň v souladu s životním prostředím. Dovolte Stěhování Zeus, aby se stala vašim partnerem při budoucím stěhování.

Ekologická likvidace