Podle zákoníku práce máte jakožto zaměstnanec nárok na pracovní volno a zaměstnavatel má povinnost vám jej poskytnout.

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, maximálně 2 dny bez náhrady mzdy nebo platu. Jediná výjimka je stěhování na pokyn zaměstnavatele za prací, kvůli přiřazení do jiného města, získáváte nejen volno, ale i náhradu ve výši průměrného výdělku.

Stěhovat se musíte sami, pomoc přátelům nebo rodičům není pro zaměstnavatele žádný důvod k udělení volna a už vůbec ne k proplácení vaši mzdy.

Nárok na volno v práci při stěhování