Pevně věříme, že tato
nekalá praktika již u nás ustupuje a seriózní firmy ji rozhodně nepoužívají. Každá solidní firma dříve, než s vámi uzavře smlouvu o službě vám nejdříve vytvoří nezávaznou cenovou kalkulaci, kdy určený člověk přijede na místo a na základě skutečné situace spočítá cenu, kterou zaplatíte v případě, že si službu objednáte.

Nezávazná poptávka bývá obvykle zdarma, avšak dříve, než si ji necháte vytvořit, zeptejte se poptávané firmy, zda je nezávazná cenová nabídka opravdu zdarma, abyste nebyli nakonec překvapeni, že spolu s nabídkou dojde i faktura za její vytvoření.

Závazná cenová nabídka

V praxi to znamená již potvrzenou objednávku, ve které je uvedena cena, která bude za služby účtována.

Předejděte situaci o navýšení ceny o 10% jako „více práce“ tím, že přesvědčíte firmu, aby do smlouvy zařadila doložku, že cena je konečná a za žádných okolností nebude překročena.

Součástí takovéto nabídky musí být specifikace služeb, které za tuto cenu budou poskytnuty.

Dále je uvedeno, že se jedná o závaznou nabídku.

Nezávazná cenová nabídka

Rozhodně nemá nikde
uvedeno označení „smlouva“ nebo „potvrzení objednávky“. Není uvedeno, že je závazná a rovněž není specifikováno období, po které je platná.

Někdy je uvedeno, že se jedná čistě o odhad, který je náležitě vysvětlen.

Je uvedena v písemné formě a je v ní uvedeno, jaké služby vám budou za určenou cenu nabídnuty.

Na co si dávat u stěhovacích firem pozor. Víte jaký je rozdíl mezi nezávaznou a závaznou cenovou nabídkou?