Jedna z možností je najmout stěhovací firmu s „full
service“, neboli kompletními službami. Což znamená, že se nemusíte starat
opravdu o nic, firma vám vše v domácnosti pečlivě zabalí a převeze do nového
bydlením, kde věci vybalí a dá vše na smluvené místo. Pokud si věci balíte sami,
dbejte na tyto dvě zásadní rady:

Zabalte a označte své krabice

Vyberte vždy pevné krabice a dávejte pozor, jaké množství
krabice unese. Určitě byste nechtěli, aby se protrhlo dno při zvednutí krabice.
Důležité pro vás je označení krabic, z jaké místnosti obsah krabice je, jestli
je to kuchyň nebo ložnice. Velkými písmeny vždy napište, zda je krabice křehká.
Stěhováci hned ví, že se mají krabici chovat zvlášť opatrně a zároveň ji budou
vždy umisťovat v autě nahoru a na bezpečné místo.

Zajistěte volné cesty a nemotejte se

Ujistěte se, že nábytek je zbaven všech nečistot a veškeré
věci jsou zabalené a umístěné na vhodných místech, kde se dá k nim bez problémů
dostat a neblokují cestu k východu z vašeho domova. Pečlivá příprava pak
zajistí, že už nebudete zmateně pobíhat a dobalovat zapomenuté věci nebo čistit
zapomenutou večeři pod postelí nebo ulepenou skříňku od limonády.

Jak připravit věci pro stěhovací firmu