Stanovili jste si datum stěhování, nakoupili krabice a další
balící potřeby, a nakonec se rozhodli, které věci si vezmete do svého nového
domova. Než, ale začnete balit, je důležité vědět, že některé věci nemohou
profesionální stěhováci přepravovat. V průmyslu jsou tyto položky známé jako
„nepovolené“ položky a mohou zahrnovat cokoli od nebezpečných
materiálů až po zboží podléhající zkáze.

Některé předměty, které skladujete v garáži, možná
nepovažujete za nebezpečné, ale většina stěhováků je nepřeveze, pokud jsou
označeny jako potenciálně korozivní, hořlavé nebo výbušné. Všeobecně platí, že
cokoli, co nemůžete zlikvidovat v kontejnerech na odpad, nemůže být odvezeno
profesionálními stěhováky.

Jsou to například:

hnojiva

dřevěné uhlí

benzín

propan-butanová láhev

odstraňovač laku

baterie s kyselinou

munice

hořlavá kapalina

pyrotechnika

zboží podléhající zkáze

Co stěhováci nestěhují